سیگنال یاب روزانه
1399/08/18
10:54
با فرض دلار 25 نیما که امروز ثبت شده است ارزش دلاری 430 شرکت به کمتر از انتهای سال 98 رسیده است/بتاسهم
با فرض دلار ۲۵ نیما که امروز ثبت شده است ارزش دلاری ۴۳۰ شرکت به کمتر از انتهای سال ۹۸ رسیده است/بتاسهم
انتهای خبر

0
0