سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/16
12:23
#ارزش_معاملات_خرد: 6,822 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🔴 ‎-473 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,432,429 🔴 ‎-8,223‎ (-0.6%) #ورود_پول_هوشمند: 🔴 ‎-3 میلی...

#ارزش_معاملات_خرد: ۶,۸۲۲ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🔴 -۴۷۳ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۳۲,۴۲۹ 🔴 -۸,۲۲۳ (-۰.۶٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🔴 -۳ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0