بورس۲۴
1401/02/10
10:32
«شکام» از عملکرد ۱ ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود را منتشر کرد.

«شکام» از عملکرد 1 ماهه خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود را منتشر کرد.براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۸۶ میلیارد تومان فروش داشت.


شکام
انتهای خبر

0
0