آواتحلیل
1400/12/28
13:20
#بررسی_گزارش_کدال #سهرمز سال مالی سهرمز منتهی به آبان می باشد. ✅ شرکت سیمان هرمزگان در اسفند به مبلغ فروش 92 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به م...

#بررسی_گزارش_کدال #سهرمز



سال مالی سهرمز منتهی به آبان می باشد.



✅ شرکت سیمان هرمزگان در اسفند به مبلغ فروش ۹۲ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه گذشته ۲۴ درصد افت داشته و نسبت به میانگین ۳ ماه گذشته ۴ درصد افت داشته است.



✅ جمع درآمد شرکت در ۴ ماهه منتهی به اسفند سال جاری برابر با ۳۸۲ میلیارد تومان شده است که رشد ۷۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.



✅ مقدار فروش سیمان در این ماه نسبت به ماه بهمن با افت ۴۶ درصد همراه شده است ولی نرخ فروش ۴۲ درصد رشد داشت.



📉 آخرین قیمت سهم ۱۴۹۶ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۱ درصد رشد ارزش داشته است.



انتهای خبر

0
0