بتاسهم
1401/03/02
10:25
توسعه قطعات اليکا از زیر مجموعه های #لبوتان در 12ماهه به سود 583 میلیارد ریالی رسیده است

توسعه قطعات الیکا از زیر مجموعه های #لبوتان در ۱۲ماهه به سود ۵۸۳ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0