اسمارت بورس
1399/08/23
16:23
خلاصه گزارش بازار هفته منتهی به ۲۱ آبان ۹۹ 🔹 ۵ سهم با بیشترین بازده : ۱. #غصینو ۲. #کترام ۳. #خزر ۴. #کساوه ۵. #بکاب 🔹۵ سهم با بیشترن زیان : ۱. ...

خلاصه گزارش بازار هفته منتهی به ۲۱ آبان ۹۹🔹 ۵ سهم با بیشترین بازده : ۱. #غصینو ۲. #کترام ۳. #خزر ۴. #کساوه ۵. #بکاب🔹۵ سهم با بیشترن زیان : ۱. #زبینا ۲. #زدشت ۳. #گکوثر ۴. #انرژی۳ ۵. #وخارزم🔹۵ سهم با بیشترین افزایش مالکیت حقیقی: ۱. #حکشتی ۲. #کساوه ۳. #ودی ۴. #خپارس ۵. #پکرمان🔹۵ سهم با بیشترین افزایش مالکیت حقوقی : ۱. #فولاد ۲. #فملی ۳. #خساپا ۴. #وبصادر ۵. #شبندر🔹۵ سهم با بیشترین ارزش معاملات : ۱. #خودرو ۲. #فولاد ۳. #وبصادر ۴. #وبملت ۵. #خگستر🌐

انتهای خبر

0
0