همفکران
1400/02/25
09:31
#نبض_بازار 📈 در گروه بانکی #وپست جهش 3 درصدی قیمت را تجربه می کند. #وپاسار و #وپارس در محدوده صفر تابلو و در مدار مثبت قرار دارند. #وبصادر در قیمت...

#نبض_بازار


📈 در گروه بانکی #وپست جهش ۳ درصدی قیمت را تجربه می کند. #وپاسار و #وپارس در محدوده صفر تابلو و در مدار مثبت قرار دارند. #وبصادر در قیمت ۲۱۸ تومان با افت ۱.۵ درصدی قیمت دنبال می شود. #وتجارت در محدوده ۲۴۴ تومان افت بیش از ۲ درصد دارد.انتهای خبر

0
0