کارگزاری آبان
1399/08/11
12:59
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 1.59 میلیارد سهم ونوین 380.2 میلیون سهم خگستر 377.6 میلیون سهم وبصادر 362.8 میلیون سهم وبملت 238.4 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۱.۵۹ میلیارد سهم


ونوین ۳۸۰.۲ میلیون سهم


خگستر ۳۷۷.۶ میلیون سهم


وبصادر ۳۶۲.۸ میلیون سهم


وبملت ۲۳۸.۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0