کدال۳۶۰
1401/02/27
14:03
#ثفارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت عمران و توسعه فارس 1401-02-27 14:04:45 (...

#ثفارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت عمران و توسعه فارس
۱۴۰۱-۰۲-۲۷ ۱۴:۰۴:۴۵ (۸۸۲۱۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0