ایبنا
1399/11/10
14:55
🗺#رویترز: 🔸 در بحبوحه کاهش عرضه و نگرانی ها از وقفه دسترسی به واکسن، قیمت نفت ثابت است. #اقتصاد #نفت #توییتر 🔻

🗺#رویترز:🔸 در بحبوحه کاهش عرضه و نگرانی ها از وقفه دسترسی به واکسن، قیمت نفت ثابت است.#اقتصاد


#نفت


#توییتر🔻انتهای خبر

0
0