کارگزاری آبان
1399/10/29
09:25
📈محصولات شیمیایی نیز همسو با دیگر گروه های بزرگ افت قیمت را تجربه می کنند.#زاگرس, #شپديس, #كرماشا, #پارس, #تاپيكو, #شگويا, #پترول, #فارس, #نوري, #ز...

📈محصولات شیمیایی نیز همسو با دیگر گروه های بزرگ افت قیمت را تجربه می کنند.#زاگرس, #شپدیس, #کرماشا, #پارس, #تاپیکو, #شگویا, #پترول, #فارس, #نوری, #زنجان, #وپترو پر عرضه داد و ستد می شوند.در میان فشار فروش حاکم #شکلر متعادل و با گرایشی منفی معامله می شوند.


انتهای خبر

0
0