بورس۲۴
1401/03/04
12:59
شمواد در خصوص بازداشتی دارایی های شرکت شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با بازداشتی دارایی های شرکت شفاف سازی نمود و اظهار کرد بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.

شمواد در خصوص بازداشتی دارایی های شرکت شفاف سازی نمود

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی در ارتباط با بازداشتی دارایی های شرکت شفاف سازی نمود و اظهار کرد بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.


این شرکت اعلام نمود پیرو مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان ، این شرکت موفق به اخذ نامه رفع بازداشتی زمین های کارخانه واقع در شهرستان مبارکه و همچنین زمین ها و ویلاهای متعلق به این شرکت واقع در دهکده تفریحی عمران زاینده رود(چادگان) طبق نامه های رفع بازداشتی شده و در حال حاضر در ارتباط با سازمان امور مالیاتی، املاک شرکت در بازداشت نمی باشد.


شمواد
شمواد
انتهای خبر

0
0