نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/11/06
15:24
#حجم_مشکوک (سهم هایی با حجم معامله ۲ برابر بیشتر از میانگین حجم ماهانه)

#حجم_مشکوک


(سهم هایی با حجم معامله ۲ برابر بیشتر از میانگین حجم ماهانه)انتهای خبر

0
0