بتاسهم
1399/09/30
11:50
شرکت گچ ماشیني فارس از زیر مجموعه های #سفارس در 6 ماهه به سود خالص 140 میلیارد ریالی رسیده است

شرکت گچ ماشینی فارس از زیر مجموعه های #سفارس در ۶ ماهه به سود خالص ۱۴۰ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0