موج مثبت Positive Wave
1399/10/10
12:33
وعده دیدار ما بعد از سالگرد ترور شهید سلیمانی(شنبه 13 دی) پولهای بزرگ برای کاهش ریسک ترجیح میدن بعد از سالگرد به بازار وارد بشن 99/10/10

وعده دیدار ما بعد از سالگرد ترور شهید سلیمانی(شنبه ۱۳ دی)



پولهای بزرگ برای کاهش ریسک ترجیح میدن بعد از سالگرد به بازار وارد بشن



۹۹/۱۰/۱۰

انتهای خبر

0
0