کانال کدال
1399/11/14
12:06
‍ ‍ 📊 نماد: ددام 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (ساير اطلاعات بااهميت - پيش بيني درآمد هر سهم سال جاري- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 🏭 ...

📊 نماد : ددام📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب📋 شرح رویداد: پیش بینی سود هر سهم سال مالی منهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بشرح پیوست:📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#چکاوه #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۲:۰۲:۳۶ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0