بولتن اقتصادی
1399/11/09
18:09
رضایت 90 درصدی کارکنان از دورکاری/ درخواست برای ادامه تا پایان کرونا 🔹بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از کارمندان و ۷۷ درصد از مدیران دستگا...

رضایت ۹۰ درصدی کارکنان از دورکاری/ درخواست برای ادامه تا پایان کرونا🔹بررسی ها نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد از کارمندان و ۷۷ درصد از مدیران دستگاه‌های اجرایی از دورکاری‌ها رضایت دارند و معتقدند که دورکاری‌ها تا پایان دوران کرونا باید ادامه پیدا کند

انتهای خبر

0
0