کدال۳۶۰
1400/03/31
21:19
#خبنیان گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت بنیان دیزل با فایل های پیوست منتشر شد ...

#خبنیان


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بنیان دیزل با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۳-۳۱ ۲۱:۱۹:۴۶ (۷۶۰۷۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0