ساعت بورس
1400/04/02
08:42
... ♎ نتایج دیده بان نوسان گیری 1. زملارد (🟢 %6.38) 2. قصفها (🟢 %7.31) 3. - (-) 4. غگیلا (🟢 %9.57) 5. شاملا (🟢 %4.25) 6. باران (قفل صف فروش) 7...

...


♎ نتایج دیده بان نوسان گیری۱. زملارد (🟢 ٪۶.۳۸)


۲. قصفها (🟢 ٪۷.۳۱)


۳. - (-)


۴. غگیلا (🟢 ٪۹.۵۷)


۵. شاملا (🟢 ٪۴.۲۵)


۶. باران (قفل صف فروش)


۷. رکیش (🟢 ٪۰.۶۱)


۸. دروز (🟢 ٪۲.۲۴)


۹. قنیشا (قفل صف فروش)


۱۰. پلوله (-)📊 📉انتهای خبر

0
0