بولتن اقتصادی
1399/08/18
08:57
سود بانکی کاهش می‌یابد؟ ▫️شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند ▫️طبق این شنیده نرخ سود بین ...

سود بانکی کاهش می‌یابد؟▫️شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند


▫️طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی به بازه ۱۲٪ تا ۱۸٪ کاهش می‌یابد


🔸با توجه به کاهش انتظارات تورمی این موضوع در دست بررسی است

انتهای خبر

0
0