نوآوران امین
1401/03/09
15:28
صنعتی ناب(#غناب) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 40 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره مش...

صنعتی ناب(#غناب)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴۲,۰۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۹۸,۶۶۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۷۱۵۴ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۱۸۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0