سلامت بورس
1400/01/08
11:11
البته همه این سهم ها فاندامنتال قوی دارند و بالاخره از سقف های خود عبور میکنند مساله مهم مدیریت سرمایه است.......👌

البته همه این سهم ها فاندامنتال قوی دارند و بالاخره از سقف های خود عبور میکنند


مساله مهم مدیریت سرمایه است.......👌انتهای خبر

0
0