پیامهای ناظر بازار
1399/08/20
11:15
برگزاری مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده درنمادهای (شلیا۱) و (شستان۱)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مواد ویژه لیا (شلیا۱) مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (شستان۱) در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ برگزار می شود. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس

انتهای خبر

0
0