پارسیس تحلیل
1400/01/08
07:55
#فصلی #فایرا مقایسه فروش فصلی در نماد فایرا نشان میدهد که این شرکت در 3 ماهه چهارم مبلغ 2244 میلیارد تومان فروش داشته است. این بدان معنی است که...

#فصلی #فایرامقایسه فروش فصلی در نماد فایرا نشان میدهد که این شرکت در ۳ ماهه چهارم مبلغ ۲۲۴۴ میلیارد تومان فروش داشته است.این بدان معنی است که فروش شرکت در زمستان نسبت به پاییز رشد فصلی ۳۲ درصدی را داشته است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0