بورس۲۴
1400/12/28
20:35
رشد ۷۴درصدی سود «شزنگ»در ۳ ماهه بهمن ۱۴۰۰

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت تجهیز نیروی زنگان صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد.

رشد 74درصدی سود «شزنگ»در 3 ماهه بهمن 1400

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت تجهیز نیروی زنگان صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت تجهیز نیروی زنگان در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۴۲۸ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۷۴ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۱ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۴ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.


شزنگ
انتهای خبر

0
0