نوآوران امین
1401/02/29
23:07
کمباین سازی ایران(#تکمبا) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 67 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه ب...

کمباین سازی ایران(#تکمبا)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۶۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۵۲۰,۹۰۸ میلیون ریال به مبلغ ۴,۲۱۸,۱۹۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۹۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0