بتاسهم
1399/09/17
17:15
#بکاب گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 24,100,000,000 ریال به مبلغ 144,600,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامدار...

#بکاب گزارش توجیهی هییت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انجام طرح توسعه که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ به تصویب هییت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


انتهای خبر

0
0