بولتن اقتصادی
1399/08/18
12:41
روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کند رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: 🔹سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از...
روحانی: دولت آینده آمریکا اشتباهات را جبران کند

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
🔹سیاست پر آسیب ترامپ نه تنها توسط ملت‌های جهان که از سوی مردم آمریکا هم بالاخره با مخالفت روبرو شد.

🔹دولت آینده آمریکا از فرصت پیش آمده برای جبران اشتباهات گذشته استفاده کند.

🔹ایران همواره به تعهدات خود پایبند بوده و تعامل سازنده با جهان را راهبرد خود می داند.

🔹مقاومت قهرمانانه ملت ایران اثبات کرد که سیاست فشار حداکثری محکوم به شکست است.

🔹سیاست حفظ ارزش پول ملی و کمک به تولید ملی و رشد اقتصادی کشور با قوت دنبال می‌شود.
انتهای خبر

0
0