کانال کدال
1399/10/29
11:46
📊 نماد : تشتاد 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: صنايع توليدي اشتاد ايران ✅ تم...

📊 نماد : تشتاد📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : صنایع تولیدی اشتاد ایران✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمد حاصل از عملیات : 🔼(+۹۲٪)


از مبلغ ۳۸۳,۱۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۷۳۵,۰۳۰ میلیون ریال رسیده است .🔹 سود(زیان) خالص: 🔽(-۴۴٪)


از مبلغ (۵۹,۰۲۶) میلیون ریال به مبلغ (۸۵,۱۴۲) میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔽(-۴۴٪)


تحقق سود (۲۲۱) ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱۷- ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۲۰٪)


علت عمده این افزایش رشد دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔽(-۴۱٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۶۳٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۵۱۱٪)


علت: رشد جریان ‌خالص ‌ورود ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #تشتاد #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۵۴:۳۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0