نوآوران امین
1399/10/01
13:40
قند ارومیه(#قاروم) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 26 درصدی درآمدهای عملیاتی 3 ماهه ...

قند ارومیه(#قاروم)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۲۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷۵۲,۰۹۶ میلیون ریال به مبلغ ۵۵۹,۰۳۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۴۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۴۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0