بورس نامه
1399/10/29
10:48
#ولتجار اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان ▪️ شرکت واسپاری گسترش ت...

#ولتجاراطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
▪️ شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۳۹۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲۷٪ افزایش داشته است.یک سوپر گزارش از #ولتجار ✅✅✅

انتهای خبر

0
0