بتاسهم
1401/01/10
14:43
#حریل در اسفند 404 و بهمن با درامد بهتر 441 میلیارد ریالی به عدد 5002 میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل 3550 میلیارد ریال بود

#حریل در اسفند ۴۰۴ و بهمن با درامد بهتر ۴۴۱ میلیارد ریالی به عدد ۵۰۰۲ میلیارد ریالی رسیده است . کل سال قبل ۳۵۵۰ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0