تی اس ای پرس
1399/10/28
20:23
جولیان لی، استراتژیست نفتی خبرگزاری بلومبرگ با انتشار تحلیلی مدعی شد: جو بایدن، لغو تحریم‌ نفتی ایران را در فهرست امور فوری دولت خود قرار نداده است...

جولیان لی، استراتژیست نفتی خبرگزاری بلومبرگ با انتشار تحلیلی مدعی شد: جو بایدن، لغو تحریم نفتی ایران را در فهرست امور فوری دولت خود قرار نداده است.


@TsePressانتهای خبر

0
0