حسین زمانی
1399/08/23
14:40
خبری خوب برای گروه #دارویی سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره قرار گرفتن واکسن‌های ایرانی در فهرست WHO گفت: تا این لحظه ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاند...

خبری خوب برای گروه #داروییسخنگوی سازمان غذا و دارو درباره قرار گرفتن واکسن‌های ایرانی در فهرست WHO گفت: تا این لحظه ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن ⁧ کووید۱۹⁩ سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته‌اند.انتهای خبر

0
0