اسمارت بورس
1399/08/13
11:07
🔹رهبر انقلاب : انتخاب هریک از کاندیدهای ریاست جمهوری آمریکا هیچ تاثیری در سیاست کشور ما نخواهد گذاشت./شبکه یک 🌐

🔹رهبر انقلاب : انتخاب هریک از کاندیدهای ریاست جمهوری آمریکا هیچ تاثیری در سیاست کشور ما نخواهد گذاشت./شبکه یک 🌐


انتهای خبر

0
0