تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/17
23:02
این میدونید دیگه یعنی چی ؟ یعنی به جای اینکه تو فیوچرز از ضریب ۶۰ -۵۰ استفاده کنید از ۲-۳ نهایتا استفاده کنید در‌فارکس به جای لات اخر بیاید متناس...

این میدونید دیگه یعنی چی ؟


یعنی به جای اینکه تو فیوچرز از ضریب ۶۰ -۵۰ استفاده کنید


از ۲-۳ نهایتا استفاده کنید


در‌فارکس به جای لات اخر بیاید متناسب با سرمایه اتون ریسک کنید که فردا پولتون یهو از ریشه نزهانتهای خبر

0
0