خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/05
19:00
شرکت سرمایه گذاری سپه | #وسپه | 📆 1399/10/05 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 24,990 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 14,720 ♦️قیمت ب...

شرکت سرمایه گذاری سپه | #وسپه |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۲۴,۹۹۰🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۱۴,۷۲۰
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۵۸


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0