بورس پرس
1401/04/13
11:45
آخرین روز معامله سهام ۱۵ نماد قبل از مجمع سالانه، فوق العاده و انتخاب اعضا

در پایان معاملات امروز ، نماد ۱۵ شرکت بورسی و فرابورسی برای برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، متوقف می شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در پایان معاملات امروز ، نماد شرکت های لیزینگ رایان سایپا؛ سرمایه گذاری سیمان تامین؛ خودکفائی آزادگان؛ زرین معدن آسیا و پتروشیمی ارومیه برای برگزاری مجمع سالانه، شاهد برای مجمع عادی بطور فوق العاده، اعتباری ملل برای مجمع فوق العاده، بیمه اتکایی ایرانیان برای سه مجمع سالانه؛ عادی بطور فوق العاده و فوق العاده، جام دارو؛ سینا دارو؛ نفت سپاهان؛ پتروشیمی کرمانشاه؛ لوازم خانگی پارس و آلومتک برای برگزاری دو مجمع سالانه و فوق العاده ، رایان هم افزا برای دو مجمع فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده ، متوقف می شود.


براین اساس، "ولساپا، سیتا، خودکفا، فزرین، شاروم" برای تصویب صورت های مالی، "ثشاهد" برای انتخاب اعضای هیات مدیره، "ملل" برای افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل آورده نقدی، "اتکای" برای تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضای هیات مدیره و افزایش سرمایه ۵۴ درصدی، "فجام، دسینا، شسپا، کرماشا، لخانه، فالوم" برای تصویب صورت های مالی ؛ تطابق و اصلاح اساسنامه، "رافزا" برای تطابق اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره، چهارشنبه هفته جاری تصمیم گیری می کنند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0