بورس۲۴
1400/10/27
19:19
تحقق سود ۳۳۷۶ریالی «سفار»در ۹ ماهه منتهی به آذر

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت سیمان فارس صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت سیمان فارس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۳۳۷۶ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۵۲ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۷۹میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۸۳ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۰۸ درصد افزایش پیدا کرده است. در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۷۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۵۲ درصد جهش را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۷۶ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۲ درصدی را نشان می دهد. . گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۳۸.۵درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۴۷.۷ درصد بود.

تحقق سود 3376ریالی «سفار»در 9 ماهه منتهی به آذر

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان فارس صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت سیمان فارس در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۳۳۷۶ ریال شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۵۲ درصدی داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۷۹میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۸۳ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۰۸ درصد افزایش پیدا کرده است. در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۷۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۵۲ درصد جهش را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۷۶ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۱۱۲ درصدی را نشان می دهد. . گفتنی است حاشیه سود خالص این شرکت در دوره یاد شده به ۳۸.۵درصد رسید. این در حالی است که این رقم در دوره قبل ۴۷.۷ درصد بود.

سفار
انتهای خبر

0
0