نیما آزادی |‌ Nima Azadi
1399/10/07
08:51
✅به سخره گرفتیم؟ از طرف می پرسند شاخص کل چی میشه؟ میگه سه تا تصویر از شاخص دارم 1- بنظرم صعودی میشه 2- بنظرم نزولی میشه 3- بنظرم همینجاها درجا میز...

✅به سخره گرفتیم؟از طرف می پرسند شاخص کل چی میشه؟ میگه سه تا تصویر از شاخص دارم


۱- بنظرم صعودی میشه


۲- بنظرم نزولی میشه


۳- بنظرم همینجاها درجا میزنه.شازده مسیر دیگری هم شاخص داره که طی بکنه؟نکشیمون تحلیل گر...

انتهای خبر

0
0