بورس۲۴
1401/03/29
11:56
«برکت» از علت رشد سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود علت اصلی رشد سود شرکت ناشی از افزایش سود تقسیمی شرکت های فرعی بوده است.

«برکت» از علت رشد سود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه دارویی برکت اعلام نمود علت اصلی رشد سود شرکت ناشی از افزایش سود تقسیمی شرکت های فرعی بوده است.

برکت
انتهای خبر

0
0