بتاسهم
1399/08/12
22:38
تامين سرمايه #تمدن که در مسیر عرضه در بازار است 9 ماهه به سود 1351 ریالی رسیده است 7431 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است

تامین سرمایه #تمدن که در مسیر عرضه در بازار است ۹ ماهه به سود ۱۳۵۱ ریالی رسیده است ۷۴۳۱ میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است


انتهای خبر

0
0