نوسانگیر بازار سرمایه
1399/10/09
10:20
#کاوه در منفی ها تقاضای خوبی دارد 🟢 سرانه خرید حقیقی 2 برابر سرانه فروش #نبض_بازار ✅ @Navasani

#کاوه در منفی ها تقاضای خوبی دارد🟢 سرانه خرید حقیقی ۲ برابر سرانه فروش#نبض_بازار✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0