کدال۳۶۰
1400/09/04
13:24
#آ_س_پ #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/08/30 ▪ شرکت آ.س.پ طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی...

#آ_س_پ


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰▪ شرکت آ.س.پ طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است▪ آ س پ با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۰٪ رشد داشته است۱۴۰۰-۰۹-۰۴ ۱۳:۲۴:۵۲ (۸۲۲۶۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0