کدال۳۶۰
1401/05/31
13:34
#دامین ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی امین 🔹 سرمایه فعلی: 3,920,000 میلیون ریال 🔹 درصد افز...

#دامین


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت داروسازی امین🔹 سرمایه فعلی: ۳,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۵۸۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی شرکت🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۳:۳۴:۴۸ (۹۲۷۲۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0