کارگزاری سهام بارز
1400/04/13
08:56
📍 کاهش ادامه دار نرخ سود بین بانکی نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به 18.12 درصد کاهش یافت.

📍 کاهش ادامه دار نرخ سود بین بانکینرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.انتهای خبر

0
0