پیامهای ناظر بازار
1399/11/14
08:00
توقف نماد (غمینوح۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غمینوح۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت صنایع غذایی مینو شرق متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی جاری به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0