تی اس ای پرس
1399/08/18
13:07
طوری می گوید دلار به یه باره پایین نیایید انگار در عرض چند سال افزایش قیمت پیدا کرد و رشد دلار در این سه ماه را نمی بینند و صدای خورد شدن قشر متو...

طوری می گوید دلار به یه باره پایین نیایید انگار در عرض چند سال افزایش قیمت پیدا کرد و رشد دلار در این سه ماه را نمی بینند و صدای خورد شدن قشر متوسط و ضعیف جامعه هنگام افزایش قیمت‌ها را...@TsePressانتهای خبر

0
0