بتاسهم
1401/03/01
19:36
#لبوتان در فروردین با فروش 2443 میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۳۳۶۲ و ۲ماهه ۵۸۰۶ میلیارد ریال بوده است. مشابه سال قبل نیز ۵۰۱۱ می...

#لبوتان در فروردین با فروش ۲۴۴۳ میلیارد ریالی مواجه بوده است و اردیبهشت این عدد ۳۳۶۲ و ۲ماهه ۵۸۰۶ میلیارد ریال بوده است. مشابه سال قبل نیز ۵۰۱۱ میلیارد ریال بود .


انتهای خبر

0
0