پایگاه خبری انتخاب
1401/05/31
15:17
♦️رئیسی: تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده‌ایم 🔹رئیس جمهور گفت: دانشمندان و نخبگان ما در وزارت دفاع تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده‌...

♦️رئیسی: تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده‌ایم🔹رئیس جمهور گفت: دانشمندان و نخبگان ما در وزارت دفاع تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده‌اند و از آنها خواسته‌ام که این مسیر را تا حصول نتیجه با قدرت و قوت ادامه دهندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tq۷


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0